Banner_bithday 2_Banner 3_Banner_Hand

Me poshte mund te shkarkoni Modulin e Trajnimit mbi Sipermarrjen (versioni Anglisht), rezultat i punes se pjesemarresve dhe trajnereve te projektit RAISE- Raising the Advantages of Youth through Innovation and Social Entrepreneurship financuar nga programi Erasmus + i Komisionit Evropian. 

 

Calendar

Newsletter

Photogallery

Volunteer of the Month