Banner_bithday 2_Banner 3_Banner_Hand

“Raising The Advantages of Youth Through Innovation and Social Entrepreneurship”, është projekti më i ri i organizatës “Përtej Barrierave”, i cili financohet nga Komisioni Europian. Qëllimi kryesor i këtij projekti është punësimi dhe rritja e kompetencave të të rinjve në organizatat partnere përmes punës rinore dhe metodat jo-formale arsimore. Ky projekt do të përfshije 3 aktivitete:

Calendar

Newsletter

Photogallery

Volunteer of the Month