2_Banner AFJP8401 3_Banner_Hand

Përtej Barrierave kërkon një ekspert/e për edukimin per sipërmarrjen rinore. Qëllimi kryesor është trajnimi i të rinjve me anë të metodologjisë së edukimit jo-formal, mbi edukimin për
sipërmarrjen rinore, hapat që duhet të meren për të krijuar një bizes. Ndarja e koncepteve të tilla si: Biznesi dhe Start-up. Aftesitë e sipermarresve, strategjitë që duhet të ndiqen për krijimin e nje
modeli bizensi Ai/Ajo do të jetë përgjegjës për dhënien e ekspertizës në këto fusha, si dhe për implementimin e sukseshëm të ideve të sipërmarrjes.

Periudha e kontraktimit është 3 muaj nga data 18 Mars 2019- 18 Maj 2019, duke përfshirë dhe raportimin.

Gjeni me poshte Termat e References dhe dërgoni aplikimin tuaj me të gjithë dokumentat e kërkuara në një e-mail të vetëm në adresën: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. deri në daten 15 Mars 2019

 

files/Ekspert-e_pr_edukimin_mbi_sipermarrjen.pdf

 

Calendar

Newsletter

Photogallery

Volunteer of the Month