2_Banner AFJP8401 3_Banner_Hand

Përtej Barrierave eshte pjese e projektit Europe4All te financuar nga Programi Europe per Qytetaret, ne partneritet me Cross Culture International Foundation CCIF nga Malta, Pia La Torre ONLUS, Itali, Kontakte Fur Europa e.V. Gjermani, H.R.Y.O Human Rights Youth Organization nga Italia, dhe me aplikante kryesore organizaten SFERA nga Maqedonia e Veriut. Ky projekt synon t'u japë qytetarëve evropianë dhe atyre jo-europianë mundësinë për të qenë protagoniste në krijimin e një Evropë më të përkushtuar, nëpërmjet punës reciproke të njerëzve nga kultura të ndryshme dhe kontekste te ndryshme sociale mbi tema me interes të madh për shoqërinë civile, BE-ne dhe institucionet e saj. Si pjese e ketij projekti eshte dhe publikimi i nje Hulumtimi dhe analize desk reserach mbi pjesemarrjen e ulet te qytetareve ne votime. 

Ne kuader te ketij projekti, Pertej Barrierave kërkon te kontraktoje një ekspert/e për një "Hulumtim mbi problemin e pjesëmarrjes së ulët në votime te qytetareve Shqiptare". Si pjesë e hulumtimit, duhen vëzhguar 300 persona për pjesëmarrjen e ulët në votime dhe pjesëmarrjen e ulët demokratike për të parë pikëpamjet e tyre mbi këto tema në çdo vend. Studimi duhet gjithashtu të sigurojë nje analize desk reserach me statistika nga Shqiperia për pesë vitet e fundit, bazuar ne statistiken kombetare mbi pjesemarrjen ne votime. Ky hulumtim duhet të jetë i disponueshëm si në formë elektronike. 

Gjeni me poshte Termat e References dhe Paketen e Dokumentave qe do te perdoren per hulumtimin, dhe nese jeni te interesuar dergoni aplikimin tuaj me të gjithë dokumentat e kërkuara në një e-mail të vetëm në adresën: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. deri më 18 Korrik 2019, ora 12:00 AM.

files/1_Termat_e_References-_Ekspert-e_per_nje_hulumtim_mbi__pjesemarren_ne_votime.pdf

files/2_EU4ALL_Research_activity_guidelines.pdf

files/3_Structure_of_the_Study.pdf

files/4_Research_Paper_Template.pdf

files/5_Harvard_referencing.pdf

Calendar

Newsletter

Photogallery

Volunteer of the Month