2_Banner AFJP8401 3_Banner_Hand

Thirrje për trajner/e për të drejtat e njeriut bazuar në edukimin jo-formal

Organizata Përtej Barrierave, është implementuese e projektit “Fair Play- Creative Learning for Human Rights” i cili finacohet nga Bashkimi Europian dhe nën-grantohet nga organizata World Vision Shqipëria në kuadër të thirrjes “Të rinjtë për të drejtat e njeriut në Shqipëri

Projekti është i fokusuar kryesisht në lojrat e tavolinës (board games) si një mjet kreativ, inovativ dhe edukativ për promovimin e të drejtave të njeriut mes të rinjve në Shqipëri. Projekti sjell elementin e lojërave edukuese nëpërmjet edukimit jo-formal të të rinjve.

Objektivi i përgjithshem i këtij projekti është ngritja e ndërgjegjësimit të të rinjve dhe palëve të interesuara për rëndesinë e trajtimit të çështjes së të drejtave të njeriut nëpermjet qasjeve inovative duke kontribuar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut,  shoqërisë kohezive dhe aktive.

Në kuadër të ketij projekti, Përtej Barrierave shpall Thirrjen për trajner/e për të drejtat e njeriut bazuar në edukimin jo-formal.  Gjeni më poshtë Termat e Referencës me detajet përkatëse dhe dërgoni aplikimin tuaj brenda datës 10 Maj 2019, ora 12:00 AM, në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

files/TOR_-_Trajner_pr_t_drejtat_e_njeriut_bazuar_n_edukimin_joformal.pdf

Calendar

Newsletter

Photogallery

Volunteer of the Month