2_Banner AFJP8401 3_Banner_Hand

 

Doni të jeni më novatorë në fushën tuaj të veprimit dhe të dizenjoni produkte më efektive, shërbime apo modele bashkëpunimi të cilat i japinë më shumë vlerë punës tuaj?

Ngarkesa e madhe e punëve të përditshme nuk ju lë kohën dhe hapësirën për të ri-mendiuar përqasjen tuaj ndaj përfituesve dhe problemit apo nevojës që doni  të zgjidhni  në komunitet.

Për t'ju dhënë ju më shumë frymëzim për punën tuaj, si dhe për tju mundësuar të mendoni për zgjidhje të reja për komunitetin tuaj, ju ftojmë të aplikoni për programin tonë të zhvillimit të inovacionit social.

Cfarë ofrojmë?

  • Një proces cilësor të zhvillimit të inovacionit social ku ne do të kujdesemi për iden tuaj nga ideimi deri në fazën e prototipit.
  • Ekskluzivitetin, e të punuarit me një metodë tërësisht novatore dhe një përqasje metdike të cilën mund ta përdori në okazione të tjera.
  • Aplikimin e përqasjes ndër-sektoriale në punën tuaj, si  një mënyrë e mirë për  të ndërtuar marrëdheniet me fushat e tjera dhe për më shumë sinergji.
  • kuptoni më mirë përfituesit tuaj, duke i parë në aspkte të tjera
  • Një trajnim 2 ditor në zhvillimin e prototipeve
  • Një manual që e shppjegon më tej këtë proces
  • Punë interesantë dhe interaktive me plot argëtim njëkoohësisht.

 

KUSH MUND TË APLIKOJË?

Në kët trajnim mund të aplikojnë organizatat e vogla, ato të mesme apo të mëdha. Kriteti i vetëm i pjesëmarrjes është të identifikoni problemin mbi të cilin doni të punoni.

Ato organizata  që e gjejnë veten në tre elementët më poshtë janë të mirëpritura të aplikojnë:

 

Perqasje nder sektoriale

Inovacion

Transformim i komunitetit

 

Organizatat e shoqërisë civile të cilat janë të gatshme të aplikojnë qasje ndërsektoriale në hartimin e zgjidhjeve inovative që punojnë në ekipet ndërsektoriale: Pse ekipet ndërsektoriale?

Për shkak se ...

Ju duhet të dilni nga mënyra juaj e zakonshme e të menduarit për të cilën jeni mësuar me punën tuaj;

 

Keni nevojë për njerëz që në njërën anë do ta sfidojnë të menduarit tuaj të zakonshëm, por gjithashtu në dorën tjetër sjellin disa ekspertizë shtesë që ju nevojitet për të zgjidhur problemin;

 

Ndoshta keni nevojë që përfituesi juaj të jetë pjesë e ekipit që do të krijojë zgjidhje;

 

Ne duam të përfshijmë njerëz të rinj në fushën e pajtimit dhe të paraqesim se pajtimi mund të ndodhte kudo dhe se të gjithë ne jemi përgjegjës për këtë dhe mund të kontribuojmë në të;

 

Organizatat e Shoqërisë Civile janë të gatshme të sjellin risi në fushën e përsosmërisë së tyre duke zhvilluar prototipa të shërbimeve, produkteve ose modeleve.

 

Ky program nuk rekomandohet për organizatat që kanë për qëllim vetëm të mësojnë rreth procesit, pasi ne duam të kemi prototipa të reja në fund të procesit që do të testohet në të ardhmen.

 

Ky element ka të bëjë me pajtimin dhe ndërtimin e paqes, por ne e quajmë ndryshe në mënyrë që t'ju motivojmë të lexoni më tej, sepse për ne pajtimi ndodh në të gjitha nivelet e shoqërisë dhe mund të arrihet nëpërmjet programeve të ndryshme të bashkëpunimit gjithëpërfshirës.

Është detyrë e çdo OSHC që punon në çdo komunitet, por veçanërisht në komunitetet e ndara.

Nëse jeni gati për të kontribuar në transformimin / pajtimin e komunitetit, duke dizenjuar produkte, shërbime dhe modele të mrekullueshme inovative me sektorë / ekspertë të tjerë, ju jeni gati  të bëheni  pjesë!

 

SI TË APLIKONI?

1 – Përshkruani problemin me pak fjalë dhe na tregoni cili është motivimi  juaj për të marrë pjesë, duke përdorur Formen e Aplikimit bashkengjitur.   

2. Krijoni një grup prej 5 përfaqësuesish të përbërë nga: 1 anëtar të organiztës tuaj dhe një përfitues të shërbimeve tuaja, 1 dizenjues grafik, 1 person që merren me politikat lokale apo vendore, 1 person të fushës së biznesit.

3. Dergoni aplikimin tuaj në:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (NA SHKRUANI EMAIL PER TE MARRE FORMEN E APLIKIMIT)

AFATI I APLIKIMIT: Data 3 Korrik 2019, ora 12:00 am

4. Ju do të njofthen  nëse jeni 1 nga organizatat e përzgjedhura në datën 3 Korrik deri në oren 17:00.

5. Trajnimi do të mbahet në datën 5-6 Korrik 2019, në Tiranë.

Ino Lab1

Ne kuader te projektit Divided Past- Joint Future, organizata "Pertej Barrierave" zhvilloi ne daten 16 Maj 2018 workshopin per Laboratoret Kombetare te Inovacionit Social, i cili u zhvillua tek Tirana International Hotel & Conference Center. Te pranishem ne kete workshop ishin 58 pjesemarres perfaqesues te shoqerise civile, perfaqesues te biznesit, te institucioneve publike si dhe qytetare te cilet diskutuan ne lidhje me metodat dhe idete inovative ne kuader te paqes dhe pajtimit ne rajonin e Ballkanit. 
Divided Past-Joint Future eshte nje projekt i cili menaxhohet nga organizata Pertej Barrierave, si partner kombetar ne kete projekt. Objektivi i pergjithshem i ketij projekti eshte qe Shoqeria Civile te njihet nga qeverite si nje faktor i rendesishem shoqeror me kapacitet te forte per te zbatuar ndertimin e paqes dhe pajtimit ne rajon.


 

Divided Past-Joint Future eshte nje projekt i cili menaxhohet nga organizata Pertej Barrierave, si partner kombetar ne kete projekt. Objektivi i pergjithshem i ketij projekti eshte qe Shoqeria Civile te njihet nga qeverite si nje faktor i rendesishem shoqeror me kapacitet te forte per te zbatuar ndertimin e paqes dhe pajtimit ne rajon.

Ne kuader te projektit “Divided Past-Join Future” dhe fushates se dyte “Embaracing Damage” Pertej Barrierave ka organizuar disa workshope edhe session e informimi me teme kryesore “Paqen dhe pajtimin ne Ballkan” si dhe promovimin e studimit “Proces of Reconcilation in the Western Balkans and Turkey; A qualitative Study.”

Ne kuader te projektit Divided Past- Joint Future, organizata "Pertej Barrierave" zhvilloi ne daten 29 Maj 2018 workshopin e dyte per Laboratoret Kombetare te Inovacionit Social, i cili u zhvillua tek Bujtina e Gjelit. Te pranishem ne kete workshop ishin 38 pjesemarres perfaqesues te shoqerise civile, perfaqesues te biznesit, te institucioneve publike si dhe qytetare te cilet diskutuan ne lidhje me metodat dhe idete inovative ne kuader te paqes dhe pajtimit ne rajonin e Ballkanit.

Calendar

Newsletter

Photogallery

Volunteer of the Month