2_Banner AFJP8401 3_Banner_Hand

Në kuadër të projektit "FAIR PLAY- Creative learning for human rights", Përtej Barrierave shpall Thirrjen për trajner/e për të dizenjimin e lojrave të tavolinës.  Trajnimi 3 ditor do te mbahet ne Durres ne datat 7-8-9 Qershor 2019. 

Gjeni më poshtë Termat e Referencës me detajet përkatëse dhe dërgoni aplikimin tuaj brenda datës 30 Maj 2019, ora 12:00 AM, në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

Organizata Përtej Barrierave, është implementuese e projektit “Fair Play- Creative Learning for Human Rights” i cili finacohet nga Bashkimi Europian dhe nën-grantohet nga organizata World Vision Shqipëria në kuadër të thirrjes “Të rinjtë për të drejtat e njeriut në Shqipëri

Projekti është i fokusuar kryesisht në lojrat e tavolinës (board games) si një mjet kreativ, inovativ dhe edukativ për promovimin e të drejtave të njeriut mes të rinjve në Shqipëri. Projekti sjell elementin e lojërave edukuese nëpërmjet edukimit jo-formal të të rinjve. Objektivi i përgjithshem i këtij projekti është ngritja e ndërgjegjësimit të të rinjve dhe palëve të interesuara për rëndesinë e trajtimit të çështjes së të drejtave të njeriut nëpermjet qasjeve inovative duke kontribuar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut,  shoqërisë kohezive dhe aktive.

 

files/TOR-_Trajner-e_per_dizenjimin_e_lojrave_te_tavolines.pdf

Calendar

Newsletter

Photogallery

Volunteer of the Month