2_Banner AFJP8401 3_Banner_Hand

Organizata Përtej Barrierave, është implementuese e projektit “Fair Play- Creative Learning for Human Rights” i cili finacohet nga Bashkimi Europian dhe nën-grantohet nga organizata
World Vision Shqipëria dhe SEEYN- Bosnje Hercegovine, në kuadër të thirrjes “Të rinjtë për të drejtat e njeriut në Shqipëri”. Projekti është i fokusuar kryesisht në dizenjimin e lojrave te tavolinës (board games) si një mjet kreativ, inovativ dhe edukativ për promovimin e të drejtave të njeriut mes të rinjve në Shqipëri. 
 

Ne kuader te ketij projekti, po kerkojme nje ekspert/e i/e cilla duhet të punojë me lojrat edukative si nga ana e përmbajtjes së tyre edhe nga ana e dizenjimit vizual të tyre. Eksperti/ja duhet te sigurohet që lojrat te kenë me patjetër të inkorporuar elementët edukativë dhe te te mesuarit.

 

Nese ju jeni nje ekspert i fushes se lojrave te tavolines, lexoni Termat e References me poshte dhe dergoni aplikimin tuaj me të gjithë dokumentat e kërkuara në një e-mail të vetëm në adresën: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. deri më 22 Qershor 2019, ora 12:00 AM.

files/Termat_e_References-_Ekspert-e_per_prodhimin_e_lojrave_edukative_te_tavolines_.pdf

Calendar

Newsletter

Photogallery

Volunteer of the Month