2_Banner AFJP8401 3_Banner_Hand

Në fillim të këtij muaji, prej dates 2-5 Shtator 2018, ka përfunduar "Trajnimi për liderat e rinisë në dialogun dhe mësimin ndërkulturor", pjesë e projektit "Swapping Culture- Erasing Borders ", financuar nga Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor - RYCO dhe implementuar nga organizata Përtej Barrierave në një bashkepunim prej 4 partnerësh që vijnë nga Ballkani Perëndimor.

Trajnimi u kushtua përgatitjes së 12 liderëve të rinj te ardhur nga partnerët e projektit: Udruženje Svetlost - Serbi, Shoqata për Progres, Edukim dhe Lobim - Maqedoni, Blink Kosova dhe Pertej Barrierave- Shqipëri që pasi kaluan 4 ditë së bashku në një mjedis mësimi, per tu kthyer prapa në realitetet e tyre lokale dhe të ndajnë këtë njohuri me të rinjtë lokalë.

Përmes 4 ditëve të trajnimit, duke përdorur metodat e edukimit joformal, bazuar në qasjen holistike dhe të udhëhequr nga trajnerët profesionistë, 12 liderët e rinj paten një shans për të përmirësuar aftësitë e tyre, për të fituar të reja dhe për të ndërtuar kompetencat e tyre për t'i praktikuar më vone ne nivel lokal. Fokusuar në mësimin ndërkulturor dhe në përmirësimin e kompetencave, duke eksploruar identitetin personal dhe identitetin kulturor, duke diskutuar nocionet e të mësuarit dhe dialogut ndërkulturor të diversitetit kulturor, si dhe duke mësuar dhe përmirësuar aftesite udheheqese 12 liderat  e rinj po përgatiten të përkthejnë këto aftësi në praktikë.

Dy metodat specifike të prezantuara në këtë trajnim ishin: "Shkëmbimi i kulturave" dhe "Teatri i të shtypurve"  qe nuk u testuan vetëm nga liderët qe ishin pjesemarres, por gjithashtu ata do te kene mundësinë t’i përshtatin dhe t'i përdorin më mirë ato në nivel lokal. Nga rezultatet e vlerësimit të trajnimit, të dy metodat rezultuan shumë të dobishme dhe sollën shumë kuriozitet mes liderave të cilët gjithashtu shprehën gatishmërinë e tyre për t'i përdorur ato në nivel lokal.

Liderat tanë janë kthyer tani në shtëpi dhe me mbështetjen e organizatave janë duke përgatitur aktivitetet lokale. 3 udhëheqës për organizatat partnere do të duhet të realizojnë aktivitete lokale 1 ditore bazuar në temat e trajnimit, duke pasur kështu një mundësi për të praktikuar mësimin e tyre dhe për të ndarë këtë njohuri me të paktën 30 të rinj në çdo vend. Së shpejti do të publikojmë këto aktivitete lokale dhe ndikimin që do të kenë midis të rinjve lokalë.

Në të njëjtën kohë liderat e rinj do të jenë në gjendje të udhëheqin ekipet e tyre lokale në aktivitetin e ardhshëm ndërkombëtar, një shkëmbim rinor që do të organizohet në Shqipëri në muajin Tetor 2018.

Si një partner kryesor i këtij projekti ne jemi shumë të interesuar për të parë ngjarjet lokale që do te ndodhin dhe për të marrë reagime nga vetë liderat rinore. Së shpejti do të fillojmë t'ju përditësojmë ndërsa aktivitetet fillojnë implementimin e tyre.

Ju urojme fat 12 liderave dhe duke pritur për t'i parë ata në veprim, pasi tani ata me krenari mund të quhen "Gjenerata e parë e të rinjve RYCO të rajonit"!

 

Në datat 10-13 Janar 2019, katër përfaqësues nga organizata Pertej Barrierave, Ariola, Mateo, Xhoni dhe koordinatorja e BBA, Antonela Tomço, morën pjesë në takimin vlerësues të projektit “Swapping Culture Erasing Borders”, projekt i Pertej Barrierave (Shqipëri), i financuar nga RYCO - Regional Youth Cooperation Office. Takimi vlerësues u mbajt në Prishtinë, Kosovë*. Gjithashtu pjesëmarrës të këtij aktiviteti ishin dhe përfaqësues të organizatave partnere të projektit, si “Better Life in Kosovo”, (Kosovë*), “Association for Progress and Education and Lobbying”, (Maqedoni) dhe Udruzenje Svetlost (Serbi). Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti ishte ndarja e ekperiencave dhe praktikave mes përfaqësuesve të organizatës dhe lidërve rinor, me tematikë kryesore dialogu ndërkulturor në nivel lokal dhe rajonal. Gjatë këtj aktiviteti, liderat rinor bënë një prezantim të punës së tyre në nivel lokal, në kuadër të projektiti “Swapping Culture Erasing Borders”. Në këtë takim u nxorrën vlerësime rreth ndikimit të projektit në nivel personal, profesional dhe organizativ. U diskutua për sfidat dhe vështirësitë gjatë implementimit të projektiti, si dhe u nxorrën disa rekomandime mbi projektin për RYCO-n, organizatat dhe stakeholder-at (media, prindërit, institucionet). Në fund të takimit, pjesëmarrësit u ndanë në grupe dhe krijuan ide-projektet e tyre për bashkëpunime të ardhshme.

 

"Strengthening Regional Cooperation through Youth Work" is our new publication that was released in February 2019. This brochure is a showcase of the whole project implementation for "Swapping culture-Erasing Boarders, an initiative suppored by RYCO-Regional Youth Cooperation Office through the first call for proposals in 2018. Below you can check what did we achieve and see how through education, cooperation and involvement of young people of our region we can educate the new generations to be better and stronger together; promote intercultural learning, tolerance and mutual understaning. 

BBA is very thankful to each and every single young person that was part of this project and to the whole suppport given by our 3 partners BLINK- Kosovo*, PEL- Macedonia and
SVETLOST- Serbia for all the project duration and the continuuos partnership. 

Ne kuader te projektit Swapping Cultures-Erasing Borders, te mbeshtetur financiarisht nga RYCO, Organizata Pertej Barrierave kerkon te punesoje nje ekspert/e finance me kontrate sherbimi. I kontraktuari do te kete si detyre raportimin në kohën e duhur dhe në menyrë të saktë të te gjitha shpenzimeve te lidhur me aktivitetet e projektit te implementuara nga partneret dhe BBA.  Ai/Ajo do të jetë përgjegjës për mbledhjen e dokumentave financiare, komunikimin me partneret dhe perpilimin e raportit te mesem financiar.

Gjeni me poshte Termat e References dhe detajet dhe nese jeni te interesuar dërgoni aplikimin tuaj me të gjithë dokumentat e kërkuara në një e-mail të vetëm në adresën: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. deri më 15 Tetor 2018, ora 12:00 AM.

 

files/Termat_e_References_-_Thirrje_per_punesim_Financier-e.pdf

Calendar

Newsletter

Photogallery

Volunteer of the Month