2_Banner AFJP8401 3_Banner_Hand

Ne kuader te projektit Swapping Cultures-Erasing Borders, te mbeshtetur financiarisht nga RYCO, Organizata Pertej Barrierave kerkon te punesoje nje ekspert/e finance me kontrate sherbimi. I kontraktuari do te kete si detyre raportimin në kohën e duhur dhe në menyrë të saktë të te gjitha shpenzimeve te lidhur me aktivitetet e projektit te implementuara nga partneret dhe BBA.  Ai/Ajo do të jetë përgjegjës për mbledhjen e dokumentave financiare, komunikimin me partneret dhe perpilimin e raportit te mesem financiar.

Gjeni me poshte Termat e References dhe detajet dhe nese jeni te interesuar dërgoni aplikimin tuaj me të gjithë dokumentat e kërkuara në një e-mail të vetëm në adresën: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. deri më 15 Tetor 2018, ora 12:00 AM.

 

files/Termat_e_References_-_Thirrje_per_punesim_Financier-e.pdf

Calendar

Newsletter

Photogallery

Volunteer of the Month