2_Banner AFJP8401 3_Banner_Hand

Open Call for the Award of the Small Grants under the WeB4YES project

Objective of this Call is to improve effectiveness of the civil society organizations in Western Balkans in undertaking initiatives for improving youth employment and entrepreneurship policies at the local level. The Call aims to further build capacities of the civil society organizations from the Western Balkans and strengthen their involvement in public decision-making and also to design and implement the innovative initiatives related to youth employment, employability and entrepreneurship.

The budget ceiling for each individual project will be up to 10.000,00 € (The maximum amount awarded by BOS is up to 9.000,00 EUR). The overall indicative amount made available from Grant Support Scheme of the Action is up to 150.000,00 €.

The types of entities which may receive financial support 

In order to be eligible for support from Grant Support Schemes, the applicant and the co-applicant(s) must:

 1.  be legal person and;
 2.  be non-profit making;
 3. be civil society organization or non-profit making enterprises (this refers to the nonprofit making organizations registered under the Law on social enterprises that is valid in Kosovo*)
 4. have a proven track record or experience in working on youth or employment/entrepreneurship field;
 5. be established and operate in Albania, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Montenegro, Kosovo or Serbia;
 6. be directly responsible for preparation and management of the project.
 7. have an annual turnover of less or equal to EUR 50,000.00;
 8. has never been a recipient of an EU grant from the IPA programme or has limited  experience in participating under the EU grant support framework;
 9. have the management capacity, professional competences and qualification required to successfully complete the proposed action;

 

Project proposals should be written in English or in local language (Serbian, Bosnian/Croatian/Serbian, Albanian, Macedonian, and Montenegrin).

The Executive Summary of the application must be available in English.

This Open Call for the Award of the Small Grants is announced under the WeB4YES project (Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support) which has been supported under the framework of the Civil Society Facility and Media Programme 2016 –2017 – Consolidating Regional Thematic Networks of Civil Society Organizations by the European Commission.

Date of publication:

May 7th 2019

Deadline for submission:

June 5th 2019, 23:59 CET

ALL ORGANISATIONS from Albania are invited to participate in the 2 Info Sessions to be held on; 

24th May, Shkodra, ARKA Youth Centre at 11:00 o'clock

27th May, Tirana, Europe House at 10:00 o'clock 

 

MORE INFO ON THE CALL AND ALL APPLICATION FORMS YOU WILL FIND THEM on this link https://www.web4yes.eu/open-call.html 

Forumi i 2-të Rajonal për Sipërmarrjen e të Rinore u zhvillua në Shqipëri nga 19 deri më 21 Nëntor 2018 në Hotelin Albanian Star në Durrës, Shqipëri. Qëllimi kryesor i Forumit ishte prezantimi i dy Raporteve Rajonale: “Zhvillimi dhe Promovimi i Mësimit Sipërmarrës Gjithëpërfshirës” dhe “Mjedisi i Mundshëm për Sipërmarrjen e Rinisë” në rajonin e Ballkanit Perëndimor, elaborimin e  rekomandimeve për politika për përmirësimin e këtyre zonave me inpute dhe kontributin e 75 përfaqësuesve të cilët ishin pjesë e ngjarjes. Raportet u krijuan si produkt i dialogut konstruktiv midis të gjithë aktorëve relevantë në terren në kuadër të Forumeve Kombëtare të Punësimit të të Rinjve, të cilat u mbajtën në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të përfshirë në projekt, përkatësisht Shqipëria, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia, Kosova dhe Mali i Zi.

Gjithashtu, ky forum synonte të forconte bashkëpunimin e institucioneve relevante publike dhe organizatave të shoqërisë civile në rajon duke krijuar një platformë dialogu dhe angazhim të përbashkët për të përmirësuar dialogun e politikave dhe krijimin e politikave për sipërmarrjen, me qëllim që t’u ofrojë të rinjve tanë në rajon një mjedis më përfshirës, mbështetës dhe lehtësues.

Gjatë hapjes së evenimentit, mysafirët u prezantuan edhe me shërbimin me një ndalesë që do të lansohet në dhjetor, platformën digjitale WEB4JOBS për punësim dhe mobilitet në rajon. Platforma është një produkt unik, i cili për herë të parë paraqet kërkimin për punë, trajnimin, punësimin, arsimin dhe shërbimet e mobilitetit në një vend dhe për të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Hapja e forumit u trajtua nga një panel prej 5 folësish.  Znj. Ana Mullanji, Drejtoresha Ekzekutive e Përtej Barrierave, përveç përshëndetjes së të pranishmëve, tha se sipërmarrja rinore është një hap thelbësor për të krijuar mundësi për të rinjtë në rajonin tonë dhe theksoi se qeveritë, sektori privat, organizatat jofitimprurëse, media dhe organizata të tjera duhet që të bashkëpunojnë fuqishëm për të fuqizuar të rinjtë.

THIRRJE PËR TRAJNIM

Zhvillimi i Politikave Publike dhe Advokimit në Fushën e Punësimit të të Rinjve

 

Organizata Përtëj Barrierave në kuadër të projektit WEB4YES, fton organizatat e shoqërisë civile të cilat punojnë në fushën e punësimit rinor, dhe duan të mësojnë më shumë mbi advokacinë dhe politikëbërjen në këtë fushë, të aplikojnë për të marrë pjesë e një trajnimi 2 ditor me titull „Zhvillimi i Politikave Publike dhe Advokimit në Fushën e Punësimit të të Rinjve“.

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi është të pajisë pjesëmrrësit  me njohuritë bazë dhe aftësi konkretet se si të bëjnë një plan strategjik dhe efektiv në advokimin e politikave publike dhe si të zhvillojnë një fushatë kombëtare të suksseshme në fushën e politikave të punësimit dhe sipërmarrjes së të rinjve.

Trajnimi është i bazuar në dy shtylla kryesore:

 1. Planifikimi strategjik në politikat publike të punësimit dhe sipërmarrjes së të rinjve në nivel kombëtar të harmonizuar me standardet Evropiane,
 2. Zhvillimi i strategjive efektive dhe mjeteve të komunikimit në advokim të politikave të punësimit të të rinjve

Çfarë do të mësoni konkretisht në këtë trajnim:

 • të njiheni me kuadrin e Politikave për punësimin e të rinjve, punësueshmërinë dhe sipërmarrjen
 • të jeni të motivuar dhe të aftë për të përdorur njohuritë e fituara në punën e mëtejshme të organizatës që përfaqësoni
 • të jenë në gjendje të identifikoni mundësitë dhe hapësirën ku organizatat e shoqërisë civile mund të përfshihen në procesin e zhvillimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të politikave të punësimit të të rinjve
 • të njiheni me dokumentet e shkurtra të politikave dhe rekomandimet në nivel rajonal (Policy Papers)
 • Mundësi rrjetëzimi mes organizatave pjesëmarrëse,
 • Mundësinë e të qënit pjesë e një databaze organizatatsh nga Ballkani Perëndimor

Cilat organizatat mund të aplikojnë:

 • Të gjitha organizatat e shoqërisë civile të cilat punojnë në fushën e punësimit dhe sipërmarrjes së të rinjve,
 • Janë organizata grass-root, dhe me një maksimum buxheti 30 mijë euro në vitin e fundit.
 • Mund të ndjekin 2 ditë të plota të trajnimit në Durrës në datat 3-4 Prill 2019
 • Duhe patjetër të dërgojnë në trajnim 1 person të stafit të tyre DHE JO NJË VULLNETAR. 

Organizatat e interesuara mund të aplikojnë në këtë link deri në datën 31 Mars 2019:

THIRRJE PER TRAJNIM - WEB4YES

Forumi Rajonal mbi Punësimin e të Rinjve, pjesë e Web4YES
Si të mbështesim punësimin e të rinjve në mënyrë të qëndrueshme? Cilat të dhëna janë të përshtatshme  për procesin e hartimit të politikave në fushën e punësimit dhe punësimit të të rinjve në rajonin e Ballkanit Perëndimor? Si të rritet bashkëpunimi ndërmjet institucioneve publike, sektorit të biznesit dhe organizatave të shoqërisë civile në këtë fushë? Këto dhe shumë pyetje të tjera u diskutuan në Forumin e parë Rajonal për Punësimin e të Rinjve të mbajtur në Shkup më 20 dhe 21 qershor 2018.

Calendar

Newsletter

Photogallery

Volunteer of the Month