2_Banner AFJP8401 3_Banner_Hand

Forumi i 2-të Rajonal për Sipërmarrjen e të Rinore u zhvillua në Shqipëri nga 19 deri më 21 Nëntor 2018 në Hotelin Albanian Star në Durrës, Shqipëri. Qëllimi kryesor i Forumit ishte prezantimi i dy Raporteve Rajonale: “Zhvillimi dhe Promovimi i Mësimit Sipërmarrës Gjithëpërfshirës” dhe “Mjedisi i Mundshëm për Sipërmarrjen e Rinisë” në rajonin e Ballkanit Perëndimor, elaborimin e  rekomandimeve për politika për përmirësimin e këtyre zonave me inpute dhe kontributin e 75 përfaqësuesve të cilët ishin pjesë e ngjarjes. Raportet u krijuan si produkt i dialogut konstruktiv midis të gjithë aktorëve relevantë në terren në kuadër të Forumeve Kombëtare të Punësimit të të Rinjve, të cilat u mbajtën në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të përfshirë në projekt, përkatësisht Shqipëria, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia, Kosova dhe Mali i Zi.

Gjithashtu, ky forum synonte të forconte bashkëpunimin e institucioneve relevante publike dhe organizatave të shoqërisë civile në rajon duke krijuar një platformë dialogu dhe angazhim të përbashkët për të përmirësuar dialogun e politikave dhe krijimin e politikave për sipërmarrjen, me qëllim që t’u ofrojë të rinjve tanë në rajon një mjedis më përfshirës, mbështetës dhe lehtësues.

Gjatë hapjes së evenimentit, mysafirët u prezantuan edhe me shërbimin me një ndalesë që do të lansohet në dhjetor, platformën digjitale WEB4JOBS për punësim dhe mobilitet në rajon. Platforma është një produkt unik, i cili për herë të parë paraqet kërkimin për punë, trajnimin, punësimin, arsimin dhe shërbimet e mobilitetit në një vend dhe për të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Hapja e forumit u trajtua nga një panel prej 5 folësish.  Znj. Ana Mullanji, Drejtoresha Ekzekutive e Përtej Barrierave, përveç përshëndetjes së të pranishmëve, tha se sipërmarrja rinore është një hap thelbësor për të krijuar mundësi për të rinjtë në rajonin tonë dhe theksoi se qeveritë, sektori privat, organizatat jofitimprurëse, media dhe organizata të tjera duhet që të bashkëpunojnë fuqishëm për të fuqizuar të rinjtë.

Shoqata Përtej Barrierave mbajti më 8 Qershor 2018, forumin e parë kombëtar për punësimin e të rinjve, si pjesë e projektit Web4YES. Takimi mblodhi së bashku 20 aktorë nga institucionet qendrore dhe vendore, OShC- lokale që punojnë me punësimin e të rinjve, organizatat ndërkombëtare, rrjetet rinore dhe përfaqësuesit e qëndrave të karrierës të universiteteve private. Qëllimi i takimit ishte krijimi i një grupi  ekspertize që mund të konsultohet, të ndajë, të kontribuojë dhe të bashkëpunojë gjatë gjithë kohëzgjatjes  së projektit, si dhe të prezantojë forumin me draft raportet mbi Masat Aktive të Tregut të Punës dhe rritjen e Punësimit të të Rinjve.

Forumi Rajonal mbi Punësimin e të Rinjve, pjesë e Web4YES
Si të mbështesim punësimin e të rinjve në mënyrë të qëndrueshme? Cilat të dhëna janë të përshtatshme  për procesin e hartimit të politikave në fushën e punësimit dhe punësimit të të rinjve në rajonin e Ballkanit Perëndimor? Si të rritet bashkëpunimi ndërmjet institucioneve publike, sektorit të biznesit dhe organizatave të shoqërisë civile në këtë fushë? Këto dhe shumë pyetje të tjera u diskutuan në Forumin e parë Rajonal për Punësimin e të Rinjve të mbajtur në Shkup më 20 dhe 21 qershor 2018.

Calendar

Newsletter

Photogallery

Volunteer of the Month