2_Banner AFJP8401 3_Banner_Hand

Shoqata Përtej Barrierave mbajti më 8 Qershor 2018, forumin e parë kombëtar për punësimin e të rinjve, si pjesë e projektit Web4YES. Takimi mblodhi së bashku 20 aktorë nga institucionet qendrore dhe vendore, OShC- lokale që punojnë me punësimin e të rinjve, organizatat ndërkombëtare, rrjetet rinore dhe përfaqësuesit e qëndrave të karrierës të universiteteve private. Qëllimi i takimit ishte krijimi i një grupi  ekspertize që mund të konsultohet, të ndajë, të kontribuojë dhe të bashkëpunojë gjatë gjithë kohëzgjatjes  së projektit, si dhe të prezantojë forumin me draft raportet mbi Masat Aktive të Tregut të Punës dhe rritjen e Punësimit të të Rinjve.

Calendar

Newsletter

Photogallery

Volunteer of the Month